Intresseanmälan

Instruktion
Uppgifter markerade med (*) måste ifyllas! 

 

Hur länge är jag kvar i kön?
Enligt reglerna för kösystemet till våra bostäder så kontrollerar vi regelbundet om Ni önskar kvarstå i bostadskön. 

 

2 ggr per år skickas ett e-postmeddelande där ni uppmanas att klicka på bifogad länk för att bekräfta ert fortsatta intresse. Om vi inte hör ifrån er så kommer ni automatiskt att plockas bort.

 

OBS! Tänk på att kontrollera så att meddelandet inte fastnar i ert spam-filter 

 

Namn
Telefon
E-post
Arbetsgivare
Nuvarande hyresvärd
Jag bor redan hos Franklin
Uppsägningstid
Önskar lägenhet i
Intresserad av följande typer (max 3st)
1 RoK
1 RoKV
1,5 RoK
2 RoK
3 RoK
4 RoK
5 RoK
Område
Adress
Enbart intresserad av lägenhet med balkong
Lägenheten måste finnas på bottenvåningen
Max hyra/mån
Övriga önskemål

 

 

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgif-ter som telefonnummer och e-postadresser. 

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Franklin Fastigheter AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag. 

 

NÄR DU STÄLLER DIG I VÅR BOSTADSKÖ
Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter. 

 

DINA RÄTTIGHETER
Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektion-en. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. 

Det är vi Franklin Fastigheter AB, 556070-1046, som är personuppgiftsansvarig. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att meddela oss. Men om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte vår behandling av dina uppgifter innan du återkallade det. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet-en Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Postadress

Franklin Fastighetsservice
Skolgatan 10
921 31 Lycksele

Kontakt

Telefon: 0950-105 57
info@franklin.se
Katastrofnummer Västerbotten 0910-77 90 30
Katastrofnummer Stockholm 08-18 70 00
© 2022 Franklin Fastigheter
Information om cookies