NUVARANDE HYRESGÄST

Andra hand / Byte

Blanketter

Uthyrning i andra hand

Om du inte ska utnyttja din lägenhet under en viss tid kan du, om du har synnerliga skäl, hyra ut den i andrahand., men du måste ha vårt medgivande för uthyrningen.

Om du saknar medgivande och uthyrningen upptäcks riskerar du att bli uppsagd och förlora ditt kontrakt. Exempel på skäl som kan vara synnerliga är arbete eller studier på annan ort och provboende med sambo under en begränsad tid.

Våra tillstånd för uthyrning i andra hand är alltid tidsbegränsade och skälet/en samt tidsperioden måste kunna styrkas med intyg eller liknande.
Varje ansökan prövas särskilt, generella tillstånd lämnas inte.

Det är också viktigt att du upprättar ett hyreskontrakt med den du hyr ut till. Kontrakt finns även att köpa i bokhandeln.

Som vår hyresgäst är du ansvarig för lägenheten även den tid som du fått medgivande att hyra ut den. Detta gäller både ekonomiskt och för eventuella störningar och skadegörelser som kan uppstå.

Vi måste också få din tillfälliga adress under den tid som du hyr ut lägenheten.

Om du är utomlands skall du även skriva under en fullmakt utställd på någon i Sverige som du litar på. Din fullmakt förvaras hos oss tillsammans med ditt kontrakt.

Det är också viktigt att du informerar andrahandshyresgästen om att det inte kan bli aktuellt att överta kontraktet ifall du väljer att säga upp ditt hyreskontrakt.

Andrahandsuthyrningen kan bara ske från och med ett månadsskifte och vi vill ha minst en månad på oss att hantera din ansökan.

Byte av bostad

För att genomföra ett lägenhetsbyte krävs att du fyller i och skickar in en ansökan om byte till oss. Fyll noga i din ansökan och ange samtliga parters skäl för bytet. Byten sker alltid per den första i månaden.

Handläggningstid för bytesärendet är minst 2 månader beräknat från och med det datum vi fått in komplett bytesansökan. Komplett ansökan innebär ifylld blankett samt kopia på lägenhetskontrakt för inflyttande hyresgäst.

Kreditupplysning kommer att tas på inflyttande hyresgäst/er.