Parabolpolicy

Franklin Fastigheter har förståelse för att människor vill kunna se tv-program som inte finns i det ordinarie kanalutbudet.

Dock finns det vissa regelr när det gäller parabolantenner som vi inte kan göra avkall på.

Säkerheten: En parabol måste villkorslöst vara monterad så att den inte kan vålla skada på person eller egendom/fastighet. All montering måste därför ske i smaråd med oss.

 

Monteringsanvisningar för parabolantenner:

  • Montering av parabol skall utföras av fackman.
  • Parabolantennen får inte monteras på fasaden.
  • Vid montering på balkong får inte parabolen sticka ut från balkongräcket.
  • Vid avflyttning skall parabolen monteras ned och eventuella skador på fastigheten skador skall bekostas av hyresgästen.

Postadress

Franklin Fastighetsservice
Skolgatan 10
921 31 Lycksele

Kontakt

Telefon: 0950-105 57
info@franklin.se
Katastrofnummer Västerbotten 0910-77 90 30
Katastrofnummer Stockholm 08-18 70 00
© 2022 Franklin Fastigheter
Information om cookies